CÁCH TRỘN 2 THƯ TRONG 1 TRANG GIẤY

  -  

Ở nội dung bài viết hôm nay bản thân sẽ lí giải chúng ta quá trình thực hiện trộn thư theo trải đời 2 thư bên trên cùng 1 trang giấy.

Yêu Cầu: Chúng ta cũng cần sẵn sàng tài liệu danh sách file Excel và 1 file mẫu mã thư Word.

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*


Video hướng dẫn


Bài trả lời trộn tlỗi, trộn văn bản Mail Merge theo kinh nghiệm đã dứt. Chúc những thực hiện những vụ việc còn sót lại tương quan đế mail merge thành công ạ.