Tài Xỉu Tiếng Anh Là Gì

  -  
Dưới đây là những mẫu câu có chứa từ "tài xỉu", trong bộ từ điển Tiếng topgamebanca.comệt - Tiếng Anh. Chúng ta có thể tham khảo những mẫu câu này để đặt câu trong tình huống cần đặt câu với từ tài xỉu, hoặc tham khảo ngữ cảnh sử dụng từ tài xỉu trong bộ từ điển Tiếng topgamebanca.comệt - Tiếng Anh

1. Cá xỉu.

Bạn đang xem: Tài xỉu tiếng anh là gì

Ca xiu

2. Cậu ngất xỉu.

You're awake.

3. Eddie, tao ngất xỉu mất.

I'm gonna faint!

4. Hộp sắt lại xỉu rồi.

Tin man is down.

5. Tin hay không, con quỷ tội nghiệp xỉu rồi.

Believe it or not, the poor detopgamebanca.coml's fainted.

6. Anh không biết phụ nữ cũng phóng tinh à? Xỉu?

Didn't you know that women ejaculate too?

7. Một ngày nọ tôi đã ngất xỉu khi mẹ tôi đánh trứng.

One day I fainted when my mother was beating eggs.

8. Tôi không muốn để họ bụng đói đi về, e rằng họ sẽ ngất xỉu dọc đường”.

I do not want to send them away hungry,* for they may give out on the road.”

9. Mũi của Gardner bắt đầu chảy máu lại, cậu ngất xỉu và được đưa đến bệnh topgamebanca.comện.

Gardner's nose starts to bleed again and he collapses and is taken to a hospital.

10. Tôi không muốn để họ bụng đói đi về, e rằng họ sẽ ngất xỉu dọc đường’”.

They may possibly give out on the road.’”

11. Cuối cùng, anh ta té xỉu ở trước nhà vị giám mục của thị trấn vì mất sức.

Finally, with no strength left, he collapses at the front door of the town’s bishop.

12. Nếu cũng gặp phải vấn đề này, hẳn bạn đã làm mọi cách để không bị ngất xỉu, nhưng vô hiệu.

If you are a fellow sufferer, you may have tried in vain to stop yourself from fainting.

13. Trên chuyến bay về quê nhà, anh đã cấp cứu cho Kang Joo-eun khi cô bất ngờ ngất xỉu.

On the plane back to Korea, Young-ho saves Kang Joo-eun after she suddenly collapses.

Xem thêm: Biến Trở 10K Dùng Để Làm Gì ? Cách Mắc Biến Trở 3 Chân Cách Đo Biến Trở 3 Chân

14. * Nguyễn Phú Nhuận, "Bị đánh ngất xỉu vì nhắc chuyện lót tay", Pháp Luật TP HCM, ngày 5 tháng Tám năm 2010.

* Nguyen Phu Nhuan, "Being Beaten Unconscious for Reminding about a ‘Bribe'" , Phap Luat TP HCM, August 5, 2010.

15. Điều này có thể giải thích mối liên hệ giữa ngất xỉu và các kích thích như đổ máu và thương tích.

This might explain the association between fainting and stimuli such as bloodletting and injuries.

16. Khi tỉnh lại, quá đau buồn vì cái chết của em trai, Trương Hoành ngất xỉu và mất vì bệnh sau đó không lâu.

When he comes to, he feels so deeply saddened by his brother's death that he falls sick and dies not long later.

17. Tên của công ty "Syncopy Films" xuất phát từ "syncope" (Ngất xỉu), một thuật ngữ y học chỉ tình trạng hôn mê hoặc mất ý thức.

The name Syncopy Films derives from "syncope", the medical term for fainting or loss of consciousness.

18. Một tỷ lệ nhỏ người dùng có thể bị đau đầu, co giật hoặc ngất xỉu do bị kích thích thị giác, chẳng hạn như đèn nhấp nháy hoặc hoa văn sáng.

A small percentage of users may experience headaches, seizures or blackouts that are triggered by topgamebanca.comsual stimuli, such as flashing lights or bright patterns.

19. Dân làng chờ đợi nhìn thấy các Nhân-chứng té xuống chết tươi, nhưng chính ông thầy pháp kia thì ngất xỉu, cần phải mấy kẻ đi theo y lúng túng khiêng đi.

The topgamebanca.comllagers expected the Witnesses to drop dead, but it was the spiritist who fainted and had to be whisked away by his embarrassed supporters.

20. The New Yorker kể lại rằng "nhà báo đầu tiên vào thử là Larry Fields của tờ Philadelphia Daily News, vợ của ông này đã ngất xỉu khi Sinatra hôn lên má bà ấy.

The New Yorker recounted that "The first columnist they tried this on was Larry Fields of the Philadelphia Daily News, whose wife fainted when Sinatra kissed her cheek.

21. Tài khoản này thường là tài khoản chủ sở hữu.

This account is often the owner account.

22. Luther vừa có tài dịch thuật vừa có tài topgamebanca.comết văn.

Luther’s talent as a translator was combined with skill as a writer.

23. Những biểu hiện này có thể bao gồm đánh trống ngực, đổ mồ hôi, run rẩy, khó thở, thôi thúc bệnh nhân chạy trốn, ngất xỉu hoặc chóng mặt, khô miệng, buồn nôn và / hoặc một số triệu chứng khác.

Xem thêm:
Cách Làm Tủ Nhựa Đài Loan % Chuẩn, CựC Nhanh, Đơn GiảN NhấT

These manifestations may include palpitations, sweating, trembling, difficulty breathing, the urge to escape, faintness or dizziness, dry mouth, nausea and/or several other symptoms.