CÁCH GIẢI CÁC BÀI TOÁN LỚP 4

  -  

Bài toán tính tuổi lớp 4 là tài liệu do đội ngũ giáo viên của topgamebanca.com biên soạn bao gồm phương pháp giải và các ví dụ chi tiết có kèm theo đáp án và bài tập cụ thể giúp các em học sinh ôn tập nắm chắc cách giải dạng toán nâng cao lớp 4 này. Mời các em học sinh cùng quý thầy cô tham khảo chi tiết.

Bạn đang xem: Cách giải các bài toán lớp 4


1. Dạng 1: Tính tuổi liên quan đến số trung bình cộng

Để giải được bài toán, các em học sinh cần ôn tập lại các giải Dạng toán Trung bình cộng của nhiều số.

Cách làm: Muốn tìm trung bình cộng của hai hay nhiều số, ta tính tổng của các số đó rồi lấy kết quả chia cho số các số hạng.

Ví dụ 1: Trung bình cộng số tuổi của cô giáo chủ nhiệm và 32 học sinh trong lớp 4A là 13 tuổi. Trung bình cộng số tuổi của 32 học sinh lớp 4A là 12 tuổi. Hỏi cô giáo năm nay bao nhiêu tuổi?

Bài làm

Tổng số tuổi của cô giáo và học sinh lớp 4A là:

13 x 33 = 429 (tuổi)

Tổng số tuổi của học sinh lớp 4A là:

12 x 32 = 384 (tuổi)

Số tuổi của cô giáo là:

429 – 384 = 45 (tuổi)

Đáp số: 45 tuổi

2. Dạng 2: Tính tuổi khi biết giá trị một phân số của số tuổi

Để giải được bài toán, các em học sinh cần ôn tập lại các giải Dạng toán Tìm một số khi biết giá trị phân số của số đó.


Cách làm: Muốn tìm một số khi biết giá trị một phân số của nó, ta lấy số đó chia cho phân số đã biết.

Ví dụ 2: Tuổi của con trai bằng

*
tuổi của bố, tuổi của con gái bằng
*
tuổi của bố. Tổng số tuổi của con trai và con gái là 20 tuổi. Hỏi năm nay bố bao nhiêu tuổi?

Bài làm

Phân số chỉ tổng số tuổi của con trai và con gái là:

*
(tuổi)

Tuổi của bố là:

*
(tuổi)

Đáp số: 42 tuổi

3. Dạng 3: Tính tuổi khi biết tổng và hiệu số tuổi

Để giải được bài toán, các em học sinh cần ôn tập lại các giải Dạng toán Tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó.

Cách làm:

Số lớn = (tổng + hiệu) : 2

Số bé = (tổng – hiệu) : 2

Ví dụ 3: Năm nay tổng số tuổi của hai mẹ con là 50 tuổi. Biết rằng khi mẹ 24 tuổi mới sinh con. Tính tuổi của mẹ và tuổi của con.

Phân tích bài toán:

Vì khi mẹ 24 tuổi mới sinh con nên mẹ hơn con 24 tuổi.

Bài làm

Tuổi của mẹ là:

(50 + 24) : 2 = 37 (tuổi)

Tuổi của con là:


50 – 37 = 13 (tuổi)

Đáp số: Tuổi mẹ: 37 tuổi

Tuổi con: 13 tuổi

4. Dạng 4: Tính tuổi khi biết tổng và tỉ số tuổi

Để giải được bài toán, các em học sinh cần ôn tập lại các giải Dạng toán Tìm hai số khi biết tổng và tỉ của hai số đó.

Cách làm:

+ Tìm tổng số phần bằng nhau.

+ Tìm số bé và số lớn bằng công thức:

Số bé = (Tổng hai số : tổng số phần bằng nhau) x số phần của số bé

Số lớn = (Tổng hai số: tổng số phần bằng nhau) x số phần của số lớn

Ví dụ 4: Hiện nay tuổi của bố gấp 9 lần tuổi con. Biết rằng 5 năm nữa thì tổng số tuổi của bố và con là 40 tuổi. Tính số tuổi của bố và tuổi của con hiện nay.

Bài làm

Chu vi khu vườn là:

20 x 4 = 80 (m)

Khoảng cách giữa mỗi cây là:

10 : 5 = 2 (m)

Số cây trồng được xung quanh khu vườn là:

80 : 2 = 40 (cây)

Đáp số: 40 cây

5. Dạng 5: Tính tuổi khi biết hiệu và tỉ số tuổi

Để giải được bài toán, các em học sinh cần ôn tập lại các giải Dạng toán Tìm hai số khi biết hiệu và tỉ của hai số đó.

Xem thêm: Công Thức Cách Pha Sữa Nan Supreme 1 400G, Sữa Nan Supreme Số 1

Cách làm:

+ Tìm hiệu số phần bằng nhau.

+ Tìm số bé và số lớn bằng công thức:

Số bé = (Hiệu hai số : hiệu số phần bằng nhau) x số phần của số bé

Số lớn = (Hiệu hai số: hiệu số phần bằng nhau) x số phần của số lớn

✩ Với bài toán tính tuổi, hiệu số tuổi của hai người là một đại lượng không thay đổi.

Ví dụ 5: Hiện nay, tuổi của mẹ gấp 6 lần tuổi con. Sau 4 năm nữa, tuổi của mẹ hơn tuổi của con 30 tuổi. Tính số tuổi của con và tuổi của mẹ hiện nay.


Phân tích bài toán:

Vì sau mỗi năm tuổi của con và tuổi của mẹ đều tăng thêm nên hiệu số tuổi giữa mẹ và con không đổi và bằng 30 tuổi.

Bài làm

Hiệu số phần bằng nhau là:

6 – 1 = 5 (phần)

Tuổi của mẹ hiện nay là:

30 : 5 x 6 = 36 (tuổi)

Tuổi của con hiện nay là:

36 – 30 = 6 (tuổi)

Đáp số: Tuổi của mẹ: 36 tuổi

Tuổi của con: 6 tuổi

6. Dạng 6: Tính tuổi khi biết hai hiệu số tuổi

Để giải được bài toán, các em học sinh cần ôn tập lại các giải Dạng toán Tìm hai số khi biết hai hiệu số.

Hai hiệu số này chủ yếu là:

+ Hiệu số tuổi của hai người.

+ Sự hơn kém giữa hai số tuổi ở thời điểm khác nhau.

Ví dụ 6: Hiện nay mẹ 32 tuổi, con gái 8 tuổi và con trai 3 tuổi. Hỏi bao lâu nữa thì tuổi của mẹ bằng tổng số tuổi của hai người con?

Phân tích bài toán:

Cứ sau một năm, tuổi của mỗi người tăng thêm 1 tuổi. Tổng số tuổi của hai người con sau mỗi năm sẽ tăng thêm 2 tuổi còn tuổi của mẹ chỉ tăng thêm 1 tuổi nên hiệu số tuổi giữa tuổi của mẹ và tổng số tuổi của hai người con sẽ giảm đi 1 tuổi sau mỗi năm. Khi hiệu số giảm đến 0 thì tuổi của mẹ bằng tổng số tuổi của hai con.

Bài làm

Hiện nay tổng số tuổi của hai người con là:

8 + 3 = 11 (tuổi)

Hiệu số tuổi giữa mẹ và tổng số tuổi hai người con là:

32 – 11 = 21 (tuổi)

Số năm để tuổi của mẹ bằng tổng số tuổi của hai người con là:

21 : 1 = 21 (năm)

Đáp số: 21 năm

7. Bài tập vận dụng toán tính tuổi

Bài 1: Trung bình cộng tuổi của ông, tuổi của bố và tuổi của cháu là 40 tuổi, trung bình cộng tuổi bố và tuổi cháu là 25 tuổi. Ông hơn cháu 64 tuổi. Hỏi tuổi của ông, của bố, của cháu là bao nhiêu?

Bài 2: Cách đây 6 năm, tuổi của Hương bằng

*
tuổi của mẹ. Năm nay Hương 10 tuổi. Tính tuổi của mẹ hiện nay

Bài 3: Tổng số tuổi của hai anh em là 27. Nếu bớt tuổi anh đi 3 tuổi, thêm vào tuổi em 2 tuổi thì tuổi của hai anh em bằng nhau. Tính tuổi của anh và tuổi của em.

Bài 4: Hiện nay tuổi của bà và tuổi của cháu cộng lại tổng cộng là 72 tuổi. 18 năm nữa thì tuổi của bà sẽ gấp 3 lần tuổi của cháu. Tính tuổi của bà và tuổi của cháu hiện nay.

Xem thêm: Hướng Dẫn Chơi Lô Đề Hiệu Quả Nhất Miền Bắc Bạn Nên Nắm Được


Bài 5: Năm nay bố 36 tuổi, con trai 8 tuổi và con gái 4 tuổi. Hỏi sau bao nhiêu năm nữa thì tuổi của bố gấp đôi tổng số tuổi của con trai và con gái?

Bài 6: Cách đây 8 năm, tuổi mẹ gấp 7 lần tuổi con và tổng số tuổi của hai mẹ con lúc đó bằng 32 tuổi. Hỏi sau mấy năm nữa thì tuổi mẹ gấp 2 lần tuổi con ?

Bài 7: Tuổi trung bình của 11 cầu thủ trong một đội bóng đá đang thi đấu trên sân là 22 tuổi. Nếu không tính đội trưởng thì tuổi trung bình của 10 cầu thủ còn lại là 21 tuổi. Hỏi đội trưởng hơn tuổi trung bình của toàn đội là bao nhiêu ?

-----

Như vậy, topgamebanca.com đã gửi tới các bạn Cách giải bài toán tính tuổi lớp 4 trong chương trình Toán tiểu học. Ngoài ra, các em học sinh có thể tham khảo thêm các tài liệu như Giải Toán lớp 4, Lý thuyết Toán lớp 4, Đề thi học kì 1 lớp 4, Đề thi học kì 2 lớp 4 để học tốt môn Toán hơn và chuẩn bị cho các bài thi đạt kết quả cao.